3.Sınıf Hayat Bilgisi Dün Bugün Yarın Teması Konu Özeti-Ders Notu İndir 47 : ETKİNLİKHANE.COM

HAYAT BİLGİSİ ÖZET
3.TEMA
DÜN, BUGÜN, YARIN

1. Bugün Dünden Başka Bir Gündür
2. Artık Büyüdüm
3. Üç Tekerlekli Bisikletim
4. Yeni de Eskir
5. Öz Geçmişim
6. O da Çocuktu
7. Geçmişten Bugüne
8. Ülkem Bayram Kutluyor
9. Bir Kedi Miyav Dedi
10. Leyleği Havada Görmek
11. Bugün Hava Nasıl?
12. Benim Adım Gökkuşağı
13. Gece Gündüz
14. Değişen Yer Kabuğu
15. Temiz Bir Çevre İçin

3.TEMA-DÜN, BUGÜN, YARIN
Bugün Dünden Başkadır (1)
Geçmişte Şimdi (bugün) Gelecekte
bebektim. okula gidiyorum. iş sahibi olacağım.
* Bugün, içinde yaşadığımız zamandır.
* Geçmiş, yaşanmış ve bitmiş, geride kalmış zamandır.
* Gelecek, henüz yaşanmamış, ileride yaşanacak olan zamandır.
* Bugün, şu anda içinde yaşadığımız gündür.
* Dün, bugünden önceki gündür.
* Yarın, bugünden sonraki gündür.
* Dün, yaşandı ve bitti. Bugünü yaşıyoruz. Yarın ise henüz yaşanmadı.
Artık Büyüdüm (2)

Bebekken;
* Kendi kendimize yemek yiyemezdik.
* Giyinemezdik.
* Yürüyemezdik.
* Odamızı toplayamazdık.
* Konuşamazdık.
* Tüm ihtiyaçlarımızı büyüklerimiz karşılardı.
Şimdi;
* Konuşuyoruz, yürüyoruz ve koşuyoruz.
* Yemeğimizi kendimiz yiyoruz.
* Kendimiz giyiniyoruz.
* Elimizi, yüzümüzü yıkayıp dişlerimizi fırçalayabiliyoruz.
* Odamızı toplayabiliyoruz.
* Okula gidiyoruz.
Üç Tekerlekli Bisikletim (3)
Büyüdükçe bisikletimiz de değişti. Önceden severek bindiğim üç tekerlekli bisikletim şimdi bana çok komik geliyor. Çünkü ben artık iki tekerlekli bisiklete rahatlıkla binebiliyorum.

Yeni de Eskir (4)
Eşyalarımız zamanla yıpranır.Kullandıkça eskiyen eşyalarımızın yerine yenisini alırız. Ayakkabılarımız, kazaklarımız, pantolonlarımız eskiyebilir.Önemli olan onları özenli kullanabilmektir.

Öz Geçmişim (5)
Kendi geçmişimizle ilgili bilgilere öz geçmiş denir.
Benim öz geçmişim:
 Adım ve soyadım, …………………………
 Annemin adı, ……………………..
 Babamın adı, ……………………..
 Kütahya’da doğdum.
 Yedi yaşındayım.
 2 kardeşim var.
 80.Yıl Özel İdare İlköğretim Okulu 1-A sınıfına gidiyorum.
 Kitap okumayı, resim yapmayı çok seviyorum.

O da Çocuktu (6)
Atatürk de elbette bizim gibi çocuktu. Çok küçük yaşlarda babasını kaybetti. Annesi ve kız kardeşi ile köyde dayısının yanında yaşadı. Bizler gibi okula gitti. Ortaokuldaki matematik öğretmeni, ona Kemal adını verdi. Mustafa Kemal, okulları başarı ile bitirdi. Kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletine önderlik yaptı. Cumhuriyeti kurdu. Birçok yenilik yaptı.

Geçmişten Bugüne (7)

Cumhuriyetle birlikte yapılan yenilikler:
1) Arap harfleri kaldırıldı. Yerine Türk alfabesi kabul edildi.
2) Medreseler kapatıldı. Günümüzdeki güzel okullar açıldı.
3) Fes, çarık, çarşaf, şalvar gibi kıyafetler kaldırıldı. Günümüzdeki modern kıyafetler giyilmeye başlandı.
4) Soyadı Kanunu çıkarıldı.

Ülkem Bayram Kutluyor (8)

* Cumhuriyetten önce ülkemiz, padişahlar tarafından yönetiliyordu.
* Düşmanlar yurdumuzu işgal etti.
* Atatürk, yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için Kurtuluş Savaşı’nı başlattı.
* 23 Nisan bin dokuz yüz yirmide Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı.
* Düzenli bir ordu kurdu.
* Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı kazanıldı.
* Atatürk, 23 Nisan gününü bayram olarak Türk çocuklarına armağan etti.
* Biz de her 23 Nisanı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz.
Bir Kedi Miyav Dedi (9)
Çevremizde birçok canlı vardır. Canlıların en gelişmişi insandır.
İnsanların dışında bitkiler ve hayvanlar da canlıdır.
Bitkiler
* ot
* çiçek
* ağaç
* sebzeler
* meyveler
Hayvanlar
* kuş
* balık
* solucan
* fil
* aslan
Bütün canlılar;
* Doğar.
* Büyür.
* Beslenir.
* Hareket eder.
* Ölür.

Leyleği Havada Görmek (10)
Bir yılda 4 mevsim vardır.
1) Sonbahar
2) Kış
3) İlkbahar
4) Yaz
Sonbahar: Eylül, Ekim ve Kasım ayları sonbahar aylarıdır.
* Havalar serinler.
* Yağmur yağar.
* Ağaçların yaprakları sararır ve dökülür.
* Göçmen kuşlar sıcak yerlere gider.
* Okullar açılır.
Kış: Aralık, Ocak ve Şubat ayları kış aylarıdır.
* Havalar soğur.
* Kar yağar.
* Soba veya kalorifer yakarız.
* Kartopu oynar, kardan adam yaparız.
İlkbahar: Mart, Nisan ve Mayıs ilkbahar aylarıdır.
* Havalar ısınmaya başlar.
* Ağaçlar yeşerir, çiçekler açar.
* Yağmur yağar.
* Göçmen kuşlar geriye döner.
Yaz: Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları yaz aylarıdır.
* Havalar çok sıcak olur.
* Meyveler olgunlaşır.
* Ekinler biçilir.
* Okullar tatil olur.
Bugün Hava Nasıl? (11)
Takvime bakarak hangi yıl, hangi ay ve hangi günde olduğumuzu öğrenebiliriz.
Hava durumunu da hava tahminlerinden öğrenebiliriz.

yağmurlu güneşli bulutlu karlı rüzgarlı

Benim Adım Gökkuşağı (12)
* Çevremizde birçok renk görürüz.
* Renkleri ışıkta seçebiliriz.
* Karanlıkta renkleri seçemeyiz.
* Yağmur sonrası güneş açtığında gökyüzünde gökkuşağını görebiliriz.
* Gökkuşağında 7 renk vardır: Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, lacivert.

Yukarıdaki gökkuşağı resmi öğrencilere dağıtılacak, defterlerine yapıştırıp, uygun renklerle boyatılacak…

Gece Gündüz (13)
DÜNYAMIZ
Dünya’n›n şekli yuvarlakt›r. Portakala veya topa benzetebiliriz. Dünya’n›n üzerinde karalar ve denizler vard›r. Denizler daha çoktur. Uzayda, insan›n yaşad›¤› bilinen tek gök cismi Dünya’d›r.
GÜNEŞ
Dünya’ya ›s› ve ›ş›k veren büyük gök cismidir. Şekli yuvarlakt›r.
UZAY
Dünya, Ay, Güneş ve bütün gök cisimlerinin içinde bulundu¤u sonsuz boşlu¤a uzay denir. ‹nsanlar uzay›, teleskoplarla, astronotlarla, uzay araçlar› ile tan›maya çal›şmaktad›rlar.

Dünya’ mız sürekli kendi etrafında döner. Bu dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu zamana bir gün denir. Bir gün de gündüz ve geceden oluşur. Dünya’nın Güneş’ten ışık alan kısmı gündüz, ışık almayan kısmı gecedir.
Bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığımızda ise yıldızları görürüz. Ayrıca gökyüzünde geceleri Ay’ı da görürüz.

Değişen Yer Kabuğu (14)
Can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarına doğal afet denir. Doğal afetler insanlara ve çevreye zarar verir. Deprem, sel, çığ, toprak kayması ile evler, köprüler yıkılır. Yolar kullanılamaz hale gelir.
Deprem: Deprem anında bina içindeysek;
1) Panik yapmamalıyız.
2) Pencere ve balkonlardan uzak durmalıyız.
3) Asansör ve merdivenleri kullanmamalıyız.
4) Başımızı ellerimizle koruyup, sağlam bir eşyanın yanına çökmeliyiz.
5) Sarsıntı geçinceye kadar dışarı çıkmamalıyız.
Deprem anında bina dışındaysak;
1) Binalardan ve elektrik tellerinden uzak durmalıyız.
2) Açık bir alanda beklemeliyiz.
Sel: Sağanak yağmur ve eriyen kar sularının çok olması seli oluşturur. Selden korunmak için çevremizi ağaçlandırmalı ve dere yataklarına ev yapmamalıyız.
Çığ: Dağların tepelerinden kopup gelen kar yığınlarına çığ denir. Çığdan korunmak için dağların eteklerine ev yapmamalı ve çevremizi ağaçlandırmalıyız.

Temiz Bir Çevre İçin (15)
İnsanlar çevreye ağaç dikerek, çiçek ekerek, ormanları koruyarak olumlu etkiler yaparlar.
Ormanlardaki ağaçları keserek, yakarak, havayı kirleterek çevreyi olumsuz etkilerler.


Comments